Kontaktinformasjon

 

Dues vei 40, 4023 Stavanger

Styret kan kontaktes via e-post: post@duesvei40.no

eller pr. brev, styret har egen postkasse i postrommet.