Generell informasjon

Hva gjør jeg hvis:

bilde hjelp

  1. Heisen står: kontakt Heistek
  2. Døren står åpen; kontkat styret så vil de låse den
  3. Hva gjør jeg hvis heisdør ikke går skikkelig igjen og heis ikke går; forsøk å dra den til. Kontakt vaktermester Geir så kan han stramme dørpumpen