Husordensregler

Husordensregler

 

FOR SAMEIET DUESVEI 40

,

1.

Ingen må sette fra seg sykler, rullatorer, ski eller annet eget utstyr eller egen møblering i felles trapperom eller ganger. Biler og andre kjøretøyer skal parkeres på de regulerte oppstillingsplasser.

 

2.

Det er ikke tillatt å holde kjæledyr. Har en kjæledyr i eie før en kjøper leilighet, vil det være tillatt å beholde dette så fremt det ikke er til plage eller sjenanse for de andre beboerne.

 

3.

Alt avfall skal kildesorteres i henhold til de kommunale forskrifter, for tiden er det snakk om papir, organisk avfall, restavfall og spesialavfall. Beholdere for avfall står plassert i sokkeletasjen utenfor på husets fremside.

 

4.

Tøy som luftes skal IKKE henge høyere enn rekkverket på balkong. Ellers må hverken balkong, vinduer eller trapper brukes til risting eller tørking av tøy, tepper eller sengeklær.

 

5.

Beboerne skal holde sine kjellerboder rene. Vaskerom og tørkerom rengjøres av den enkelte etter bruk.

 

6.

Lyset i vestibylen og utenfor, samt i heisgangene skal brenne hele natten i mørketiden. Lys i trappegangene skal bare være tent mens trappene benyttes.

 

7.

I vinterhalvåret fra frosten setter inn til våren skal alle dører fra svalgangene til heishusgangene være lukket for å unngå frostskader på brannvannledningene.

 

8.

Ved bruk og rengjøring av vaskemaskiner vises det til særskilt instruks i vaskerommet. Vaske- og tørkerom må ikke være i bruk etter 23:00. Vaske- og tørkerom er kun til bruk for beboere og beboernes egen husholdning.

 

9.

Leilighetene må ikke brukes slik at andre sjeneres ved støy eller andre ulemper. Husordensreglene skal sikre beboerne ro og orden i huset. Det skal være stille i huset mellom 23:00 og 07:00. De respektive eiere og beboere plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlig for at disse overholdes av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten.

 

10.

Ved større oppussingsoperasjoner i leilighet skal beboer gi nabovarsel god tid i forveien, varsel meldes ved oppslag i postrommet. Merk at arbeid tilknyttet oppussing helst bør skje innen normal arbeidstid.

 

11.

Det skal ifølge forsikringsvilkårene være minst én røykvarsler og ett brannslukkings-apparat i hver leilighet. Huseier plikter å påse at beboerne i leiligheten kan håndtere brannslokkeutstyr og vet hvilke rømningsveier som skal benyttes ved en eventuell brann.

 

12.

Klager på brudd av husordensreglene skal meldes skriftlig til styret med begrunnelse.

 

Stavanger, den 22.06.08

Styret